Bedre ældrepleje og sundhedsvæsen

Dansk Folkeparti vil have bedre ældrepleje og investere mere i sundhedsvæsenent.  Det lyder rigtig godt, og det skal de have tak for!

Se dette indslag fra Altinget

Fra partiets hjemmeside: Hos Dansk Folkeparti mener vi at det er nødvendigt at investere  nogetmere i vores sundhedsvæsen, så vi også i fremtiden har et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Kristian Thulesen Dahl på Skejby Sygehus

Kære Dansk Folkeparti

Det er fuldstændig rigtigt og godt, at I vil holde fast i disse synspunkter, som jeg, og helt sikkert tusindvis af andre – såvel DF-støtter, som ikke DF-støtter – opfatter som en helt central del af vores velfærdssamfund.

Jeg håber, at I er opmærksomme på den kommende afstemning om Danmarks tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og Canada, CETA – som jo netop er forhånds godkendt i EU parlamentet.

Heri fremgår det at Danmark, der jo netop har valgt at ikke undtage sundhedsområdet, skal åbne op for liberalisering, hvilket vi jo allerede har gjort, men det skræmmende er, at det i denne aftale lægges op til, at det eneste parameter, der må lægges til grund for indgåelse af aftalen er, ja, netop PRISEN.
Hensynet til miljømæssige, sociale eller andre aspekter kan blive betragtet som tekniske handelshindringer, hvorefter der kan lægges sag an mod Danmark via den overnationale ICS-domstol.
Bottom line betyder dette, at hvis CETA endelig vedtages i de respektive EU-landes parlamenter og dermed bliver fuld ud gældende, så bliver det umuligt at vi i Danmark kan have andre (større) krav.
Udbuddet skal simpelthen gives til den, der gør det billigst!