Læserbrev: Sådan mindsker kommunen risikoen for klagesager

I en artikel i Folketidende i lørdags om vindmøllesagen ved Bogø Inddæmning, udtaler viceborgmester Henrik Høegh fra Venstre: Jeg vil tro, at uanset om det drejer sig om store sommerhuse eller vindmøller at man fremadrettet afventer byggestart, til alle klagesager er afgjort”.

Man kan få den tanke, at Henrik Høegh ser en fremtid for sig, hvor kommunen planlægger noget, der er så meget på kant med loven, at der vil komme flere og flere borgerklager herom til diverse klageinstanser. 


Jeg vil gerne foreslå en løsning, der er langt bedre for såvel bygherre som ejere, men som også er langt bedre for borgernes tillid til politikerne og administrationen i kommunen:Jeg tænker, at det er en god idé, hvis kommunen ikke bare administrerer på autopilot.

En seriøs, saglig og grundig kommunal sagsbehandling inden et forslag sendes ud, vil minimere risikoen for at man ender i en situation, hvor det overhovedet kan komme på tale, at Naturklagenævnet, Planklagenævnet og diverse ministre med indsigelseskompetencer blive bragt i spil.

Hvad med f.eks. at lytte til de indsigelser, som borgerne og foreninger kommer med fra starten og dermed tage både dem og deres indsigelser seriøst i det videre arbejde. – Sagen om vindmøllerne i Bogø Inddæmning har jo med al tydelighed vist, at der findes masser af mennesker der enten har stor viden på området eller bare er rigtig gode til at sætte sig ind i sagerne – eller begge dele på samme tid.