Dickey! – hvorfor er USA´s våbenlovgivningsdebat støvsuget for facts?

Våbenlovgivning

De fleste danskere kan nok instinktivt være enig i følgende udsagn:

Jo flere biler på vejene, desto større er sandsynligheden for, at der sker flere ulykker. Jo højere hastighed disse biler kører med, desto flere ulykker med større skader på biler og mennesker.

Grunden til, at vi kan være enige om det, er, udover almindelig sund fornuft, at der er videnskabeligt belæg for det; der er lavet undersøgelser, der bekræfter antagelsen. Dette er et godt og solidt grundlag for vore politikere at lave fornuftige love på; som f.eks. at nedsætte hastigheden i byområderne til 50 km i timen, for derved at nedsætte antallet af ulykker, samt minimere omfanget af de ulykker, der rent faktisk sker.

Lovgivning på baggrund af faktuel, videnskabelig research giver god mening.

Følger man den amerikanske debat omkring våbenlovgivning er det tydeligt, at den er stærkt polariseret – enten er man for eller også er man imod stramninger. Det er også skræmmende tydeligt, at debatten er kendetegnet ved fravær af facts.

Der er en grund til, at facts ikke fylder i debatten – og den er, set med danske øjne, fuldstændig uforståelig.

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) er en organisation, finansieret af kongressen, der bekæmper sygdomme og studerer, analyserer og indsamler data vedrørende dødsfald i forbindelse med  drukneulykker, faldulykker, hjerneskader, bilulykker, rygning, selvmord m.m., men lige netop ikke dødsfald pga våben.

Dette skyldes, at Kongressen i 1996 vedtog en tilføjelse til budgettet, som forbød centret at bruge penge på at “advocate or promote gun control”.

Teknisk set blev centret ikke forbudt at forske i våbenrelaterede dødsfald. De blev blot forbudt at fortælle om det, fordi det kunne udlægges, som om centret derved tog parti i debatten. Da man samtidig beskar centret med nøjagtig det samme beløb, man tidligere havde brugt til at forske i våbenrelaterede dødsfald, var signalet klokkeklart – og har været det lige siden – der skal ikke forskes i våbenrelaterede dødsfald.

NRA (National Rifle Association) havde krævet tilføjelsen vedtaget, fordi centrets forskere netop havde offentliggjort studier, der slog fast, at dét at have et våben i huset, øgede risikoen for selvmord eller mord. Dette blev udlagt som om, at centret advokerede for at begrænse amerikanernes grundlovssikrede ret til at erhverve sig våben. NRA benyttede deres økonomiske magt til at få tilføjelsen vedtaget. Tilføjelsen blev fremlagt af senator Jay Dickey – deraf navnet “The Dickey Amendment”

Der har altså ikke været udført større studier i forbindelse med våbenrelaterede dødsfald, således disse kunne bruges i den offentlige debat eller kunne danne baggrund for lovgivning. Almindelig sund fornuft ser heller ikke ud til at være en mulighed – Se bare på Donald Trumps forslag om at bevæbne op til 20% af lærerne, der herefter skal nedkæmpe en skoleskyder ud fra tanken om, at ….”det eneste, der kan stoppe en “bad guy” med et våben er en “good guy” med et våben!”

Man har således hverken facts eller almindelig sund fornuft at styre efter.

I 2016 underskrev mere end 100 “Medical Organizations” et brev til kongressen, hvori de bad om at få ophævet “The Dickey Amendment”. Det er endnu ikke sket. Men Stephanie Murphy – medlem af repræsentanternes hus har netop (gen)fremsat “Gun Violence Research Act”, der skal opprioritere mere data og forskning på området samt gøre en ende på “The Dickey Amendment”. Som hun selv siger: “I believe that good policy is based on good data and good information. Too often our conversations on preventing gun violence is ideologically driven and  anecdotically driven. We need good data and good research to address this issue and make sure our communities are safer.”

Det ser ud som om lovforslaget vinder flere og flere støtter i Repræsentanternes Hus og derved måske snart kan vedtages, således at lovgivningen kan basere sig på “good data and good information”.

Hårrejsende Bonusinfo:

I USA bor ca 4,4% af jordens befolkning. De ejer ca 42% af alle verdens privatejede våben. 78% af amerikanerne ejer IKKE et våben!  Lige under 1% af USA´s befolkning ejer altså lidt under halvdelen af verdens samlede privatejede våben!

Det er altså langt det mest normale IKKE at eje et våben i USA.

Hvert år har USA ca 30.000 våbenrelaterede dødsfald, heraf er den største del selvmord.

Jay Dickey, der sad i Repræsentanternes Hus frem til 2001 fortrød i 2012 offentligt, at han havde fremsat forslaget. Han døde i 2017.