Meddling in US election

Hele 19 gange var der direkte kontakt mellem et eller flere medlemmer af Donald Trumps kampagneteam og russiske borgere…

Se her

Al kontakt fra (eller til!) russiske borgere til kampagneteamet skulle rapporteres til FBI omgående, så de kunne gå ind i sagen.

Ingen af disse kontakter er blevet oplyst fyldestgørende eller på tidspunktet, da de rent faktisk foregik. Flere af de implicerede er f. eks. først kommet i tanke om det, når pressen har afsløret at møderne rent faktisk var foregået.

FBI er således ikke blevet informeret af deres egne landsmænd – og kommende præsidentrådgivere m.m. om at russerne udviste en endog meget stor interesse i det amerikanske præsidentvalg…

Den første person, der orienterede FBI om at der var noget i gære, var en tidligere britisk spion, der var blevet hyret af et amerikansk investigationsfirma, skabt af to tidligere “graverjournalister” i deres forsøg på at undersøge Donald Trumps kontakter til og samarbejde med russiske pengemænd.

Under dette arbejde opdagede Christopher Steele, at noget var galt, og han kontaktede derfor selv FBI for at orientere om dette.

Se her

Det amerikanske senat har nedsat forskellige grupper, der skal undersøge hvorvidt Rusland har blandet sig i det amerikanske præsidentvalg.

The Senate Judiciary Committee har holdt flere møder og lukkede høringer med flere af de implicerede. I komiteen har Republikanerne flertal og de sidder også på formandsposten.

I starten var der tilsyneladende et bredt ønske fra både Demokraterne og Republikanerne i udvalget om at finde ud af hvorvidt Rusland havde blandet sig i valget og komme til bunds i sagen.

Men i går valgte ledende Republikanere i udvalget i stedet at sagsøge Christopher Steele for falske og vildledende udtalelser da han kontaktede FBI med sine bekymringer om russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg, hvorimod man ikke forholder sig til de mange gange, hvor medlemmer af Trump-kampagnen helt bevisligt har haft kontakt med russere.

Hvad der i starten så ud til at være et fælles ønske om at undersøge sagen om den russiske indblanding til bunds, har efterhånden taget en drejning, hvor Republikanernes eneste ønske er at vildlede befolkningen og fordreje undersøgelsen med det eneste formål, at beskytte Donald Trumps og sig selv.

Hvordan lader dette sig gøre i verdens mægtigste demokrati?

North Carolina is no longer classified as a democracy!

Har netop lige læst følgende, voldsomt interessante artikel i The News&Observer.

Artiklen er skrevet af Andrew Reynolds og publiceret den 31. december. (Link til hele artiklen nederst).

North Carolina is no longer classified as a democracy

I 2005 rejste jeg, sammen med min danske kollega, Jørgen Elklit, verden rundt for at hjælpe til med at afvikle valg i nogle af de mest udsatte steder i verdenen – Afghanistan, Burma, Egypten, Libanon, Sydafrika, Sudan og Yemen, blandt andre.

I forbindelse med dette arbejde udviklede vi sammen den første omfattende metode til at evaluere kvaliteten af valgafviklingen/valghandlingen.

Vores metode målte på 50 forskellige parametre i valgprocessen, heri blandt selve “rammesætningen” af valget, selve afviklingen samt optællingen af valget.

I 2012 arbejdende Elklit og jeg sammen med Pippa Norris fra Harvard University, som brugte vores metode som grundlag for udarbejdelsen af “Electoral Integrity Project”. Siden 2013 har EIP vurderet 213 valg i 153 forskellige lande, og der er stor enighed om at dette er den mest præcise metode til at vurdere hvor frie, fair og demokratiske valg er overalt i verdenen.

Da vi sammen udviklede metoden havde jeg aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at i 2017 ville min hjemstat, North Carolina, præstere så dårligt på de forskellige parametre, at vi ikke længere kan sige at staten er et fuldt fungerende demokrati!

I den nyligt udgivne EIP rapport scorer North Carolina i 58 ud af 100 point, hvilket placerer staten på linje med autoritære stater og pseudodemokratier som Cuba, Indonesien og Sierra Leon.

Som selvstændig nation ville North Carolina rangere i midten af den globale liga – et dybt fejlbehæftet, delvist frit demokrati, der kun er en smule længere end pseudodemokratier fra mindre udviklede lande….

Læs hele artiklen her :

http://www.newsobserver.com/opinion/op-ed/article122593759.html

North Carolina er den 10 største stat i USA målt på indbyggere. Der bor lidt over 10 millioner (2016)

Flere af de nævnte problemstillinger er ikke alene gældende i North Carolina, men i hele USA!

 

Tax Reform

Den amerikanske kongres har nu færdiggjort deres arbejde med den nye Tax Reform og den afventer nu blot præsidentens underskrift for at træde i kraft.

Arbejdet med loven er foregået på følgende måde:

Først har Repræsentanternes Hus vedtaget deres udgave af Tax reformen, derefter har Senatet vedtaget deres udgave af Tax reformen.

Disse to forskellige tax-reformer – der begge er blevet til uden medvirken af, og, for senatets vedkommende, uden stemmer fra demokraterne, er så efterfølgende blev samarbejdet, så de udgør en samlet taxreform. Det er denne samlede taxreform, der nu er endelig færdigbehandlet

Man skulle to, at den nye – og endelige  – taxreform, så var en form for “gennemsnit” mellem de to udgaver, men nej, dette er langt fra tilfældet.

Hør Rachel Maddows genialt perspektivere og fortælle om denne proces.

Er dette verdens fineste demokrati der arbejder her?

 

Han er på en umulig opgave!

Hør hele Bernie Sanders tale i senatet!

Den skattereform, som han taler om bliver gennemført uden der overhovedet har været ført forhandlinger eller høringer om den; den er skrevet af (nogle) republikanere alene! – den er på 500 sider og blev frigivet mindre end en time før der skulle stemmes om den i senatet.

Meget få vidste hvad den indeholdt. Ikke engang alle republikanere og slet ingen demokrater vidste præcist hvad den indeholdt!

Er dette et eksempel på verdens fineste demokrati?

Net neutralitet

Idag ændres adgangen til internettet, som vi kender den, for amerikanerne.

Federal Communications Commision (FCC)stemmer for formandens forslag.

Der er 5 medlemmer af FCC; 3 republikanere og 2 demokrater. Republikanerne stemmer for og demokraterne imod. Formanden er selvfølgelig udpeget og “indsat” af Donald Trump og tidligere ansat i Verizon, som er et af de store selskaber, de kommer til at nyde godt af dette.

Præcist hvornår det vedtagne forslag får virkning vides ikke, men det bliver efter al sandsynlighed snart.

Når først det er indført i USA varer det næppe længe før vi ser det hos os.

Det må ikke ske!

Se her hvad det handler om:

 

Corporate America

NU er den nye skatteplan for USA ved at blive endelig klargjort til underskrivelse af præsidenten.
Dette er uden overdrivelse det mest lysende eksempel på, hvordan et samfund og et vestlig demokrati demonteres indefra.
USA´s forenede stater er blevet til Corporate America.

USA er gået fra demokrati til oligarki

Nedenstående er taget fra Robert Reich´s facebook:
(Robert Reich er bl.a. tidligere arbejdsminister i Clintons regering, nu økonomiprofessor på Berkely University).

Make no mistake.

The oligarchs (Koch brothers, Mercers, Wilks, Waltons, Deasons, Schwabs, Neugebauers, Murdochs, Griffins, Ricketts, etc.) are now in charge of the U.S. government.
The views of most Americans (75 percent of whom are against the tax cut, for example) no longer matter.
This was the oligarch’s deal with the devil (Trump) from the start: Get us a huge tax cut, use the resulting deficit to justify cutting Medicare and Social Security, and get rid of environmental and financial regulations. In return, we’ll finance you, we’ll back your allies in the GOP, and we’ll mount PR campaigns on your behalf that magnify your lies. Hell, we’ll even make you look like a populist.
Over half the money contributed in the 2016 came from just 158 families, along with the companies they own or control. More than 50 of these people are on the Forbes list of America’s richest billionaires. 64 of them made their fortunes in finance (hedge fund and private equity). 17 in energy, mostly oil and gas. 15 in real estate and construction (the Trumps, for example). 10 in technology.
These American oligarchs don’t have to worry about whether Social Security or Medicare will be there for them in their retirement because they’ve put away huge fortunes.
They don’t worry about climate change because they don’t live in homes that might succumb to hurricanes or wildfires.
They don’t care about public schools because their families don’t attend them.
They don’t care about public transportation because they don’t use it.
Truth to tell, they don’t even care that much about America, because their personal and financial interests are global.
They are living in their own separate society, and they want people who will represent them, not the rest of us.

The Republican Party is their vehicle. Fox News is their voice. Trump is their champion.