Klimaforandringer – stærke ledere.

I sidste uge hørte jeg professor emeritus Steen Hildebrandt holde en ”prædiken,” – det var faktisk til en gudstjeneste (Befri Gudstjenesten, Aarhus Domkirke), hvor han talte om “vækst og forbrug”.

Da Steen blev født levede der 2,5 milliarder mennesker på kloden, i dag, hvor han nu er pensioneret lever der 7,5 milliarder; altså en tredobling i løbet af hans levetid (73 år).

Befolkningsmængden stiger voldsomt i de kommende år – mest i Afrika og Indien. Samtidig med denne befolkningseksplosion er der en temmelig ringe global enighed om at begrænse miljø- og klimaudviklingen, der bare går i den forkerte retning.

Vi ved det, men kan ikke blive enige om at gøre noget ved det. Noget, der batter.

Steen Hildebrandt pegede på FN´s 17 Verdensmål og arbejdet med at implementere disse som en nødvendig vej at gå for alle nationer på kloden. Dette kræver, sagde han, stærke internationale ledere, der tager opgaven på sig og går forrest.

Stærke internationale ledere.

Verdens mægtigste land USA har netop valgt en ny præsident, som, alene af den grund burde regnes til en af verdens stærke internationale ledere. Hvad gør han i forhold til f.eks klimaproblemerne?

Han vil droppe Parisaftalen.

Han vil rulle USA´s netop vedtagne Climate Action Plan tilbage. Planen havde som målsætning at skære USA´s udledning af CO2 ned.

Clear Water Rules er også netop blevet stoppet.

Han har netop indsat Scott Pruin som leder af det amerikanske miljøagentur EPA. Han er kendt for at være en sand klimaforandringsfornægter og olieforkæmper.

I budgetforslaget er udgifterne til EPA skåret betragteligt ned.

Han har tidligere tweetet uhyre negativt og ”hånende” om “global warming” og klimaforandringer.

Klimaforandringer bliver nu ikke længere nævnt på præsidentens officielle hjemmeside.

Det er tydeligvis ikke her, vi får nogen form for stærk international lederskab, som Steen Hildebrandt efterlyste, snarere tværtimod!

For ikke så længe siden blev jeg opmærksom på en sammenslutning, der faktisk gør noget ved klimaforandringerne. De har ganske megen ”impact” , fordi der er tale om beslutningstagere på et højt niveau; måske er der herfra de stærke internationale ledere kan komme fra.

C40 Cities Climate Leadership Group eller blot C40, er et netværk af megabyer og andre storbyer, som har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser. Det verdensomspændende netværk blev dannet i 2005, og det har i dag 88 medlemsbyer, svarende til en tolvtedel af jordens befolkning og en fjerdedel af Jordens BNP.

Med fokus på samarbejde om at overgå de nationale miljømål har C40 etableret 18 netværk inden for 7 områder, hvor storbyerne sammen arbejder på at udvikle, udveksle og iværksætte klimatilpasningsløsninger.

I februar 2017 åbnede netværket nyt hovedkontor i København.

Læs mere om dette opløftende initiativ: Global Leadership on Climate Change