Brev til byrådspolitikerne i Lolland kommune

Kære ….

Jeg skriver til dig fordi du sidder i byrådet her på Lolland, og derfor snart skal være med til at træffe beslutning om kommunen skal give tilladelse til opstilling af 8 vindmøller i Bogø Inddæmning.

I de seneste par måneder har det kommunale Danmark været rystet af sager, hvor den kommunale administration og de lokale politikere har givet tilladelse til, og i flere tilfælde også igangsat bygge og anlægsprojekter, som efterfølgende er kendt ulovlige og derfor er beordret stoppet eller direkte nedrevet.

Den bedste kendte, og helt lokale sag, er naturligvis sagen i Guldborgsund kommune, hvor sagen om de 10 såkaldte poolhuse vist er ved at ende med, at husene skal rives ned og ejerne samt byggeselskab med stor garanti står klar med kæmpe erstatningskrav til kommunen. Dette er grundigt afdækket i Folketidende, – det er meget lidt kønt, og det rører uden tvivl dybt ved borgernes retsfølelse og tillid til hvordan kommunens forvaltning og politikere administrerer.

En anden sag, som er kendt fra dagspressen drejer sig om opførelse af et 166 hektar stort solcelleanlæg ved Gavnø gods i Næstved kommune. Her har indenrigs- og boligminister Kåre Dybvad Bek ganske simpelt underkendt kommunens afgørelse og udtalt: 

“Man må ikke bygge så tæt på kysten og i et bevaringsværdigt landskab, og så har jeg sagt, at det kan man ikke få lov til. Det har sådan set været gældende lov, siden den sag startede. Nu er jeg så den, der træffer den endelige beslutning” siger han.

Altså en sag, hvor kommunens administration og politikere ifølge indenrigsministeren administrerer direkte imod den gældende lovgivning.

Se evt indslag fra tv2 east her: https://www.tv2east.dk/naestved/kommune-havde-godkendt-solcelleanlaeg-nu-har-minister-sat-en-stopper-for-projektet

Den tredje sag drejer sig om 18 vindmøller i Fjerritslev og Jammerbugt kommune, der er opført og har været i gang siden sommeren 2020. Disse er nu blevet underkendt af Planklagenævnet, der ganske enkelt har ophævet lokalplanen for området. Vindmøllerne er altså hermed opført på et ulovligt grundlag. Det er særligt hensynet til Natura 2000 området, som ligger tæt på vindmøllernes placering, der er begrundelsen herfor. 

Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, hvilket hundeslagsmål der nu skal til at starte mellem ejere af vindmøllerne og kommunen, og næppe heller, hvem, der taber den kamp.

Se evt. indslag her: https://www.tv2nord.dk/jammerbugt/fremtiden-for-18-vindmoeller-er-usikker-skal-de-rives-ned-eller-vaere-mindre

Og nu til sagen:

Jeg er oprigtigt nervøs for, at Lolland kommune, hvis der gives tilladelse til opstilling af vindmøller ved Bogø Inddæmning, risikerer at blive den næste kommune i rækken, der får underkendt et stort bygge- eller anlægsprojekt, med deraf følgende store ekstraomkostninger, som uden tvivl vil belaste en, i forvejen, anstrengt kommuneøkonomi, og dermed os borgere i kommunen.

Derfor håber jeg, at du vil være meget grundig og læse alle høringssvar, og sætte dig grundigt ind i bilagsmaterialet til sagen, samt, måske i virkeligheden bare, lytte til den sunde fornuft, der siger, at det er ud over alle grænser forkert at ville opføre 8 vindmøller ved Bogø Inddæmning.

Jeg medsender høringssvar fra undertegnede og Langø Bylaug.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *