Bankerne – pengeskabelse 1

“Den måde, bankerne skaber penge på, er så simpel, at den virker frastødende på fornuften” -John K. Galbraith, Canadisk økonom, der levede fra 1908 til 2006.
I den lille video fra Danske Bank vises det, hvordan banken opererer med penge. Se eller gense evt. videoen, som ligger i bunden af indlægget: Bankerne.

Der er en lille visuel finte, som bør bemærkes.

Pengestrømmen er symboliseret ved mønter, der kommer ind i banken fra den ene side, for derefter at forlade banken i den anden side. Det skal nok forestille indlån og udlån. Der er to ting at hæfte sig ved i fremstillingen, fordi det billede, der dermed skabes er faktuelt forkert og fordi netop disse to forhold er helt fundamentale i forståelsen for, hvordan bankerne rent faktisk fungerer.

Mønterne, der cirkulerer, er det første man skal hæfte sig ved. Igennem de sidste 25 år er mængden af mønter (- og sedler) i vores samfund faldet drastisk i takt med udbredelsen af elektroniske betalingsmidler som f. eks dankortet m.m. Faktisk er det således, at kun ca 5% af den samlede pengemængde i Danmark udgøres af fysiske mønter eller sedler. Resten er “hævepenge” eller “kontopenge” som står på en konto i en bank, og som bruges som betalingsmiddel ved blot at køre dankortet gennem scanneren, eller at overføre til en andens konto. Prøv evt. at tænke på, hvordan du betaler for ting/ydelser i din hverdag. Hvordan betaler du for dine dagligvarer? Hvordan betaler du for din husleje, forsikringer osv. Sikkert ikke med pengesedler eller mønter.

I Danmark har kongen, som den eneste, myndighed til at trykke sedler og mønter, og af praktiske grunde er denne ret videredelegeret til Nationalbanken. (Grundloven §26)
Men når Nationalbanken kun producerer 5% af betalingsmidlerne i Danmark, hvem producerer så resten?  – eller skulle man sige: hvem fremtryller så resten? Dette er indholdet til et senere indlæg.

Den anden ting, man skal lægge mærke til i videoen er mængden eller antallet af mønter, der cirkulerer. Der er visuelt et nydeligt billede, hvor der er balance, fordi der er lige mange mønter på højre og venstre side af banken, symboliserende, tror jeg, at der er balance. Altså at der er ligeså meget indlån, som der er udlån, eller at banken kun låner lige så mange penge ud, som den får penge ind. Hvis man tænker sådan – og det er vel den almindelige gængse opfattelse – så tager man helt og aldeles fejl. Banker låner så mange flere penge ud end de får ind, at det historisk set flere gange ( -og senest i 2008-09) har betydet nationale og internationale kæmpekriser. Banker, ja selv lande er faktisk gået bankerot, og det er ikke kun noget der er sket i meget gamle dage. I 2008 gik den store amerikanske investeringsbank Lehman Brothers konkurs, og i Danmark kan nævnes Roskilde Bank. I 2002 gik Argentina bankerot og i 2008 balancerede Island på en knivsæg på bankerottens kant. Island er derfor nu i gang med at gentænke deres banksystem.

Hvordan kan banker låne flere penge ud, end de har? – og hvordan får det betydning for samfundsøkonomien? Det er et – meget stort – emne til kommende indlæg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *