7 Meget store vindmøller ved Bogø Inddæmning

Journalist Marianne Knudsen skrev i onsdags i sin artikel i Folketidende om det nyligt afholdte videomøde om vindmøllerne i Bogø inddæmning således:

” – En biolog orienterede om, hvorfor antallet af vindmøller er reduceret fra 10 til 8 og rotordiameteren fra 136 til 128 meter. Det er sket, efter fugleoptællinger er analyseret af Niras.”

En rotordiameter på 136 meter?

Mig bekendt er det et forslag, der ikke er kommet til offentlighedens kendskab. 

Har man opereret med et ”monster” af en landvindmølle, hvor vingediameteren er 66 % større end højden af tårnet?

Dette er helt ekstremt og langt ud over, hvad der er kommunens retningslinjer på området. 

Eller bruger kommunen nu blot dette argument, at man ved at reducere fra (fiktive?) 136 meters rotordiameter til 126 meter, kan vise, at man virkelig tager de alvorlige anbefalingerne fra miljørapporten seriøst, hvilket jo umiddelbart lyder som en positiv ting?

Man kan nu også få den tanke, at det blot skal trække fokus væk fra, at man alligevel med 126 meters rotordiameter stadigvæk er langt over, hvad kommunens retningslinjer og statens anbefalinger foreskriver. 

Jeg er pikeret over, at der skulle en sagesløs biolog til at oplyse om dette forhold.

Ligesådan gælder det for reduceringen af antallet af vindmøller fra 10 til 8.

I kommunens oprindelige lokalplan for området, som stammer fra 2010, står der at der må opsættes 3-6 møller. Dette ændres i kommuneplantillæg 49 i 2016 til at der højst må opsættes 9 vindmøller.

Hvorfor udsendes der så et høringsoplæg, hvor man foreslår 10 vindmøller?

De 2 vestligste møller i dette forslag skulle placeres mellem Bogøvej og Jordbjergskoven. Men der gælder en 300 meters skovbyggelinje og kommunens retningslinjer siger, at man skal være 150 meter fra vejen. (- 1 gange møllens højde). Ser man på de virkelige forhold, kan det derfor simpelthen slet ikke lade sig gøre at placere vindmøllerne der. 

Placeringen mellem Bogøvej og Jordbjergskoven ville derudover betyde, at der skulle laves et tillæg til den oprindelige kommuneplan.

Disse forhold gør, at placeringen af de to vestligste møller mildt sagt ville have givet udfordringer.

Men så virker det jo oplagt, at de bare stryges, så kommunen igen kan sige, at man derved virkelig tager de alvorlige anbefalinger fra miljørapporten seriøst. 

Men man kunne også godt få den tanke, at det alligevel aldrig nogensinde har været meningen, at der skulle opstilles 10 møller. At det bare blev sendt ud, for at have noget at ”handle med” i forhold til miljørapporten.

Er denne fremgangsmåde godt politisk håndværk eller er det bare ren og skær bondefangeri?

Jeg stillede et spørgsmål i videomødet, som aldrig blev besvaret. Jeg gentager det her, for måske er der en – evt. formanden for teknisk udvalg, der kan svare: 

I miljørapporten side 23 figur 2.2 kan man se en oversigt over vindhastigheder i 100 meters højde. De 2 foreslåede vindmøller vil have tårne på omkring 90 meter, således at vingernes centrum er i knapt 100 meters højde, så det giver god mening med et sådant vindkort.

Mit spørgsmål er: Når nu kortet viser, at der er fortrinlig vind stort set overalt på Lolland i 100 meters højde, hvad er så den funktionelle begrundelse for at vindmøllerne skal stå lige præcist i Bogø dæmning indenfor kystnærhedszonen?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *