4. Vindmøller i Bogø Inddæmning og nationale interesser

Hvert fjerde år offentliggør erhvervsministeren en oversigt over nationale interesser. Oversigten beskriver de gældende krav fra staten til kommunernes planlægning.

Med den moderniserede planlov fra juni 2017 er de nationale interesser præciseret til følgende fire nationale interesseområder:

Vækst og erhvervsudvikling – natur- og miljøbeskyttelse – kulturarvs- og landskabsbevarelse – hensyn til nationale og regionale anlæg. 

Denne oversigt over nationale interesser til brug for kommunernes planlægning er gældende fra den 1. marts 2018.

I den forrige skrivelse til kommunerne om nationale interesser, der kom i 2013, var opførelsen af vindmøller specifikt nævnt. 

Det er interessant, at opførelse af vindmøller er forsvundet i den nugældende oversigt, hvorimod det er af national interesse at kommunerne skal lægge vægt på natur- og miljøbeskyttelse samt kultur- og landskabsbevarelse. 

Den næste oversigt kommer i 2021.

Hvordan mon staten heri beskriver kravene til kommunerne vedrørende etablering af vindmøller?

Et sandsynligt svar på dette fik vi i 2018. 

Her indgik regeringen nemlig sammen med alle folketingets partier en ny energiaftale, hvor man enedes om at antallet af landvindmøller skal reduceres betydeligt og at fremtidig vindproduktion gradvist skal opprioriteres på havet. Der er enighed om, at antallet af landvindmøller skal reduceres fra de nuværende ca. 4.300 til 1.850 i år 2030. 

Hvad er kommunens begrundelse for at ville give tilladelse til opstilling af 10 vindmøller i Bogø Inddæmning, når det så tydeligvis er i modsætning til regeringens og det samlede folketings ønsker?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *