Nice try, Lars…..men sådan virker det ikke…

Lars Løkke forsøgte sig med et godt råd til Donald Trump tidligere idag. Han skrev til ham på Twitter:

“Do not intend to interfere, but allow me to give a Danish perspective: Donald Trump, please, respond to the request of your youngsters who demands gun control. Don´t accept the world record in school shootings. Make America great and safe again!”

Det er i bedste fald sødt/naivt at vores statsminister skriver således til verdens mægtigste mand, men… Tror du virkelig det hjælper noget som helst, Lars?

Verdens mægtigste mand er bl. a. blevet det, fordi han har modtaget godt 11 millioner $ (ca. 66 millioner kroner) til sin valgkamp af NRA, som er våbenindustriens meget aktive, velsmurte og indflydelsesrige lobbyorganisation i USA. Samme organisation brugte knapt 20 millioner $ (ca. 120 mill. kroner) på at føre kampagne mod Hillary Clinton. Man kan således konkludere, at NRA har brugt omkring 31 milioner $ på at få valgt Donald Trump til USA´s præsident. Disse tal er helt officielle og tilgængelige.

Når en interesseorganisation bruger så mange penge regner de også med at få noget tilbage – og Donald Trump kan selvfølgelig ikke skuffe dem! Den 28. april 2017 sagde han på NRA´s årsmøde i Atlanta: “You came through for me, and I am going to come through for you” Frit oversat betyder det: “I hjalp mig, og jeg lover at hjælpe jer!”

Donald Trump vil derfor gøre alt hvad han kan, for at få det til at se ud som om han gør noget, men i virkeligheden gør han intet, der afhjælper problemet med skoleskyderier eller andre masseskyderier. Han vil sikkert prøve at få det til at se ud som om han gør noget overfor befolkningen, mens han samtidig holder sit løfte til våbenindustrien.

– Han har f. eks. bedt justitsministeriet om at arbejde på at forbyde de såkaldte “bump stocks” -anordninger der gør semiautomatiske rifler til helautomatiske. (Det vil iøvrigt ikke forhindre masseskyderier, det går bare en anelse langsommere). Han ved godt – og justitsministeriet ved godt, at det kan han ikke bare gøre – det skal til afstemning i kongressen, hvor NRA også har særdeles stor indflydelse på de republikanske medlemmer. Men det ser, måske? godt ud.

I USA er det altså meget tydeligt, at ikke bare NRA, men rigtig mange organisationer og store virksomheder prøver at påvirke valg og lovgivningen ved at “smøre” kandidater og lovgivere med penge.

Det betyder, at politikerne ikke bare kan gøre det åbentlyst rigtige og lave lovgivning der f.eks. forhindrer masseskyderier. Det er jo helt galt og det må være frygteligt at være en politiker, der således bliver låst på hænder og fødder på grund af bidrag og gaver; sådan må det aldrig gå i Danmark, -nu ikke længere verdens mindst korrupte land!

Kunne man en dag forestille sig at en fremmed statsleder, f. eks. Angela Merkel skrev en twitterbesked til dig:

“Kære Lars. Det er ikke for at jeg skal blande mig, men tillad mig at give et tysk perspektiv. Vær venlig at støtte de små fiskere på vestkysten og lad dem komme til fadet, når der skal fordeles fiskekvoter. Accepter ikke kvotekonger og monopoler”.

 

 

Folketingsmedlemmer er ikke offentligt ansatte

Folketingsmedlemmer udfører arbejde for det offentlige, dvs os alle sammen, de er ansat på en lidt speciel kontrakt, og det har ofte været en lidt speciel ansættelsesprocedure. På trods af at det offentlige betaler deres løn og deres pensionsordning kan man ikke sige, at de er offentligt ansatte.

Jeg har spurgt folketinget oplysningsudvalg og fået dette svar:

“Folketingsmedlemmerne er valgt til Folketinget og kan derfor ikke siges at være i et egentlig ansættelsesforhold lig eksempelvis en offentlig ansat. Vederlaget udbetales af Folketingets Administration. Selve udgifterne til vederlag m.v. er optaget på finansloven.”

Hvorfor er det i det hele taget interessant om folketingsmedlemmer er offentligt ansatte? Det er det fordi, der for offentligt ansatte gælder en meget “stram” instruks vedrørende “God adfærd i det offentlige” der blandt andet beskriver hvilke gaver man må modtage som offentligt ansat.

I skrivelsen, der netop er blevet nyrevideret og udgivet af Moderniseringsstyrelsen, en styrelse under Finansministeriet, hedder det blandt andet: De forvaltningsretlige principper om modtagelse af gaver og andre fordele skal ligesom reglerne om habilitet forebygge, at der opstår situationer, hvor der kan rejses tvivl om, hvorvidt den ansatte vil være saglig og upartisk i varetagelsen af sine arbejdsopgaver. Reglerne har dermed også til formål at beskytte den ansatte. Overordnet skal principperne medvirke til at sikre befolkningens tillid til det offentlige.

Dette gælder altså ikke for folketingsmedlemmer!

I weekendens Politiken læste jeg følgende:

I bestikkelsessagen, hvor offentligt ansatte har modtaget gaver eller andet fra IT-leverandøren Atea, har en offentlig ansat i Københavns kommune modtaget en gave til en omtrentlig værdi af 10.000 kr – det samme som værdien af det sommerhusophold Lars Løkke modtog af en af kvotefiskerne, dengang i 2014, da han var folketingsmedlem.

Denne offentligt ansatte er blevet idømt 20 dages betinget fængsel samt 40 timers samfundstjeneste – Lars Løkke, dengang folketingsmedlem nu statsminister går fri!

Det er helt rigtigt – og uhyre vigtigt, at folketingsmedlemer og ministre, ja, vi alle kerer os om habilitetsproblemer blandt de offentligt ansatte. Men det virker ærlig talt direkte modsat – mistillidsskabende! – at de selv – eller i hvert fald en af dem; nemlig statsministeren – ikke føler, at han skal medvirke til at sikre befolkningens tillid til det offentlige.

Løsningen ligger imidlertid lige for:

Selvom folketingsmedlemmer principielt ikke er offentligt ansatte, bør Moderniseringstyrelsens skrivelse om “God adfærd i det offentlige” også gælde for dem.