North Carolina is no longer classified as a democracy!

Har netop lige læst følgende, voldsomt interessante artikel i The News&Observer.

Artiklen er skrevet af Andrew Reynolds og publiceret den 31. december. (Link til hele artiklen nederst).

North Carolina is no longer classified as a democracy

I 2005 rejste jeg, sammen med min danske kollega, Jørgen Elklit, verden rundt for at hjælpe til med at afvikle valg i nogle af de mest udsatte steder i verdenen – Afghanistan, Burma, Egypten, Libanon, Sydafrika, Sudan og Yemen, blandt andre.

I forbindelse med dette arbejde udviklede vi sammen den første omfattende metode til at evaluere kvaliteten af valgafviklingen/valghandlingen.

Vores metode målte på 50 forskellige parametre i valgprocessen, heri blandt selve “rammesætningen” af valget, selve afviklingen samt optællingen af valget.

I 2012 arbejdende Elklit og jeg sammen med Pippa Norris fra Harvard University, som brugte vores metode som grundlag for udarbejdelsen af “Electoral Integrity Project”. Siden 2013 har EIP vurderet 213 valg i 153 forskellige lande, og der er stor enighed om at dette er den mest præcise metode til at vurdere hvor frie, fair og demokratiske valg er overalt i verdenen.

Da vi sammen udviklede metoden havde jeg aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at i 2017 ville min hjemstat, North Carolina, præstere så dårligt på de forskellige parametre, at vi ikke længere kan sige at staten er et fuldt fungerende demokrati!

I den nyligt udgivne EIP rapport scorer North Carolina i 58 ud af 100 point, hvilket placerer staten på linje med autoritære stater og pseudodemokratier som Cuba, Indonesien og Sierra Leon.

Som selvstændig nation ville North Carolina rangere i midten af den globale liga – et dybt fejlbehæftet, delvist frit demokrati, der kun er en smule længere end pseudodemokratier fra mindre udviklede lande….

Læs hele artiklen her :

http://www.newsobserver.com/opinion/op-ed/article122593759.html

North Carolina er den 10 største stat i USA målt på indbyggere. Der bor lidt over 10 millioner (2016)

Flere af de nævnte problemstillinger er ikke alene gældende i North Carolina, men i hele USA!