Meddling in US election

Hele 19 gange var der direkte kontakt mellem et eller flere medlemmer af Donald Trumps kampagneteam og russiske borgere…

Se her

Al kontakt fra (eller til!) russiske borgere til kampagneteamet skulle rapporteres til FBI omgående, så de kunne gå ind i sagen.

Ingen af disse kontakter er blevet oplyst fyldestgørende eller på tidspunktet, da de rent faktisk foregik. Flere af de implicerede er f. eks. først kommet i tanke om det, når pressen har afsløret at møderne rent faktisk var foregået.

FBI er således ikke blevet informeret af deres egne landsmænd – og kommende præsidentrådgivere m.m. om at russerne udviste en endog meget stor interesse i det amerikanske præsidentvalg…

Den første person, der orienterede FBI om at der var noget i gære, var en tidligere britisk spion, der var blevet hyret af et amerikansk investigationsfirma, skabt af to tidligere “graverjournalister” i deres forsøg på at undersøge Donald Trumps kontakter til og samarbejde med russiske pengemænd.

Under dette arbejde opdagede Christopher Steele, at noget var galt, og han kontaktede derfor selv FBI for at orientere om dette.

Se her

Det amerikanske senat har nedsat forskellige grupper, der skal undersøge hvorvidt Rusland har blandet sig i det amerikanske præsidentvalg.

The Senate Judiciary Committee har holdt flere møder og lukkede høringer med flere af de implicerede. I komiteen har Republikanerne flertal og de sidder også på formandsposten.

I starten var der tilsyneladende et bredt ønske fra både Demokraterne og Republikanerne i udvalget om at finde ud af hvorvidt Rusland havde blandet sig i valget og komme til bunds i sagen.

Men i går valgte ledende Republikanere i udvalget i stedet at sagsøge Christopher Steele for falske og vildledende udtalelser da han kontaktede FBI med sine bekymringer om russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg, hvorimod man ikke forholder sig til de mange gange, hvor medlemmer af Trump-kampagnen helt bevisligt har haft kontakt med russere.

Hvad der i starten så ud til at være et fælles ønske om at undersøge sagen om den russiske indblanding til bunds, har efterhånden taget en drejning, hvor Republikanernes eneste ønske er at vildlede befolkningen og fordreje undersøgelsen med det eneste formål, at beskytte Donald Trumps og sig selv.

Hvordan lader dette sig gøre i verdens mægtigste demokrati?