CETA forbehold

I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget om Danmarks tiltrædelse af handelsaftaler mellem EU og Canada har udenrigsministeren fremlagt selve aftalen, som er på omkring 130 sider. Hvad der derimod ikke er fremlagt er den såkaldt konsoliderede tekst, som er den mere dybdegående tekst, hvor loven udlægges og der er et ganske stort afsnit, hvor de enkelte EU lande har taget forbehold for dele af indholdet i selve aftalen.

Denne supervigtige konsoliderede tekst er på 1598 sider, og det er langt. Måske er det derfor den ikke er fremlagt?

Det er således, at hele aftalen naturligvis er gældende, med mindre landene har taget forbehold i den konsoliderede tekst.

Danmarks forbehold findes på side 1352 – 1354.

Finlands f.eks. findes på siderne 1358 – 1369, altså 12 sider mod Danmarks 3.

Under området “Health og Social services” har vi et, mindre forbehold, som f.eks. tyskerne også har.

Tyskerne har foruden dette forbehold så også udvidet deres forbehold på området ret betragteligt i forhold til vores.

Spørgsmålet kunne være: Hvorfor mon tyskerne har fundet det nødvendigt at udvide deres forbehold så meget i forhold til den egentlige aftaletekst? – og et næste spørgsmål kunne være: burde vi også det?