Bankerne – Bankerne skaber penge

Når Nationalbanken kun producerer 5% af pengemængden i Danmark, hvem skaber så resten? Svaret er, at det gør bankerne.

Den pengemængde, der er tale om består af alle de fysiske penge, der er i omløb, samt indestående på alle danskeres hævekonti, hvilket også benævnes anfordringsindskud. Pengemængden opgøres af Nationalbanken, og udgør i runde tal knapt 1.000 milliarder, hvoraf altså Nationalbanken står for de ca. 50 milliarder (de fysiske penge). De resterende 950 mia. skabes af bankerne (“Kontopenge”)

Hvordan kan bankerne skabe penge?

Det foregår sådan her:

En mand går ned i banken. Han vil gerne låne 100.000 kr, f. eks til en ny bil.

Kassereren gør følgende: han opretter en lånekonto i banken på -100.000 kr. Han skriver det på sin computer. Derefter overfører han +100.000 kr på mandens hævekonto. Han skriver det på sin computer. Rede penge er på intet tidspunkt involveret; alt hvad der sker er indtastninger på en computer.

Hvis vi forestiller os, at Nationalbanken lige nu beslutter sig for at opgøre pengemængden i Danmark, og det gør de jo ved at opgøre alle hævekonti i Danmark, ja så vil de jo se, at mandens hævekonto er 100.000kr større, hvorfor, alt andet lige, den samlede pengemængde i Danmark er vokset. Banken har lige skabt 100.000 kr.

Manden har ikke fået nogen fysiske penge udbetalt. Ingen andres konti har leveret penge til at denne transaktion kunne foregå. Det eneste, der er sket, er bankmandens to tastetryk. Der er nogle, der påstår, at bankerne på denne måde laver penge ud af den blå luft.

Men hov, hvad skete der lige der?

Mandens hævekonto voksede med 100.000 kr som han jo kan bruge til at købe en bil eller hvad han nu har lånt til. Han kan så at sige bruge sit dankort for 100.000 kr. mere end før – han har fået mere købekraft!

Omvendt har han jo nu en gæld til banken, som han løbende skal afdrage på. Hver gang han betaler tilbage, dvs overfører penge fra sin hævekonto til sin lånekonto i banken, og derved nedbringer sin gæld, nedbringer han i princippet den samlede pengemængde i samfundet med det tilsvarende beløb.

Jeg har endnu ikke forholdt mig til det faktum, at manden jo skal betale mere end de 100.000kr, som han oprindeligt lånte. Hvis han har lånt de 100.000kr til 8% årlig rente over en 5 årig periode vil han skulle betale små 150.000kr tilbage. Det vil sige, at banken skal have små 50.000kr for at låne manden de penge, som de skabte ved to tastetryk på computeren. Om det er der umiddelbart 2 ting at hæfte sig ved; 1 – er det fair?, 2 -penge, der skabes af banken medfører ALTID ekstra gæld for den, som låner pengene.

Hvis vi tager det første først – er det fair?

De 50.000 går tydeligvis ikke til at dække det “store” arbejde, man i banken har haft med at etablere lånet. Banken skal sikre sig, hvis ikke pengene/alle pengene kommer tilbage igen, dvs en del de 50.000 kr går til at dække et evt. tab, men da banken som regel tager pant i bilen, vil denne jo altid kunne indbringe en del af gælden. Tabet bliver meget lille. Alt i alt er det langt fra alle de 50.000kr der går til at dække tab; en ikke uvæsentlig del af dem er ren fortjeneste. Man skal huske, at banken er en privat virksomhed, hvis formål udelukkende er at tjene penge til ejerne, dvs aktionærerne. I perioden fra finanskrisen til nu har Danske Banks aktionærer tjent 145 milliarder.

Det andet punkt – at de penge som banker skaber medfører altid gæld – mere gæld.

Et lille tankeeksperiment: Forestil dig et lukket rum med, lad os sige, 25 studerende og en professor. De leger nu følgende lille leg: Professoren er banken og han låner nu hver studerende 1.000 kr til 10% rente. Ingen forlader rummet, men ved forelæsningens afslutning skal pengene betales tilbage med rente. Hurtig hovedregning fortæller, at der mangler 2.500 kr. – hvor skal de komme fra?

De 950 mia. kr. som bankerne ind til nu har skabt, skaber hele tiden mere gæld, som også skal betales tilbage. En gældsspiral, der blot vokser og vokser, og der er ikke penge nok til at betale gælden!

Men er der egentlig noget galt i, at de private bankerne skaber 95% af danskernes penge?

Ja, i høj grad!

– og det bliver temaet i et nyt indlæg om bankernes pengeskabelse.

Skat – Et Fælles inddrivelsessystem

Historien om Et Fælles Inddrivelsessystem – EFI

Inddrivelse af gæld til det offentlige lå frem til år 2005 hos kommunerne, politiet, Økonomistyrelsen og Told og skat.

I 2004 og 2005 opstod idéen til EFI-systemet. Daværende Told- og Skattestyrelsen besluttede, at det skulle indføres, fordi inddrivelse af gæld var en tung opgave. I 2005 overgik inddrivelsen borgernes samlede gæld til det offentlige til Skat.

I 2005 gik designet af det nye system gik i gang. Systemet ville være færdigudviklet og klar til brug i 2007.

I 2007 var systemet ikke klar til brug, og det blev besluttet, at det skulle videreudvikles, så det kunne tages i brug i 2009. Hele inddrivelsesopgaven, som Skat fik i 2005, havde de stadigvæk, men altså uden det nye inddrivelsessystem.

Finansministeriet forlangte ydermere i 2007 at medarbejdere skulle afskediges i, fordi der ikke ville være brug for så mange medarbejdere med et effektivt it-system. Man ville kunne spare penge på lønninger.

I 2009 da systemet, efter planen skulle tages i brug, virkede det ikke. Gælden til det offentlige var nu vokset til 67 milliarder.

Selvom systemet ikke virkede, medarbejdere var blevet afskediget og gælden var vokset til 67 milliarder, var man imidlertid så sikre på, at systemet ville komme til at fungere, at man kappede båndene til tidligere systemer. Det blev dermed umuligt at gå tilbage til de gamle systemer.

I 2010 kritiserede statsrevisorerne meget skarpt, at der ikke var styr på inddrivelsen af borgernes restancer til det offentlige

Der skulle komme til at gå 4 år før systemet kunne tages i brug.

Det blev først taget i brug i 2013.

Desværre var systemet ikke godt nok, da det endelig blev taget i brug i 2013. Datagrundlaget var for dårligt. Når data kom ind i EFI, kunne systemet ikke finde ud af, om gælden var forældet, det skrev forkerte datoer, det kunne ikke opsummere saldi, og det kunne ikke finde ud af, hvad en borger eller en virksomhed skyldte.

På dette tidspunkt havde man arbejdet på systemet i 8 år, og de helt elementære ting var ikke på plads…?.

Ifølge Statsrevisorerne var restancerne nu steget til knap 86,8 milliarder kroner, og endnu en gang kritiserede de i 2014 Skat i skarpe vendinger for restancerne.

I september 2015 suspenderede skatteminister Karsten Lauritzen (V) så endelig Skats inddrivelsessystem, EFI.
– Systemet er så fejlbehæftet, at der ikke er nogen anden mulighed politisk og fagligt end at lukke det ned. Borgere og virksomheder skylder Skat 74 milliarder. Men ikke alt kan inddrives, sagde ministeren på pressemødet.

Det er denne gæld, der her i begyndelsen af 2017 er meget tæt på 100 milliarder. Gælden vokser med godt en milliard om måneden, og det vil den blive ved med en tid endnu.

Der findes kun et dækkende ord for dette: SKANDALE.

Der er ikke placeret noget politisk ansvar for skandalen, men i perioden fra 2005 til 2011, hvor de grundlæggende beslutninger blev taget, var Venstre regeringsparti.

Fra 18. februar 2005 til 23. november 2007:

Statsminister: Anders Fogh Rasmussen, Økonomi- og erhvervsminister: Bendt Bendtsen, Finansminister: Thor Pedersen, Skatteminister: Kristian Jensen

Fra 23. november 2007 til 5. april 2009:

Statsminister: Anders Fogh Rasmussen, Økonomi- og erhvervsminister: Bendt Bendtsen/Lene Espersen, Finansminister: Lars Løkke Rasmussen, Skatteminister: Kristian Jensen

Fra 5. april 2009 til 3. oktober 2011:

Statsminister: Lars Løkke Rasmussen, Økonomi- og erhvervsminister: Lene Espersen/Brian Mikkelsen, Finansminister: Claus Hjort Frederiksen, Skatteminister: Kristian Jensen/Troels Lund Poulsen/Peter Christensen

 

Denne mand er farlig!

Brian Mikkelsen (K) blev erhvervsminister i den nye trekløverregering i november 2016.
Den nytiltrådte erhvervsminister vil gøre op med mobningen af danske banker.

– Jeg kommer med nyt politisk budskab om at omfavne bankerne. Nu skal mobningen af bankerne stoppe, siger han.

Bian Mikkelsen holdt sin første tale som ny minister på Finansrådet årsmøde i begyndelsen af december 2016. Finansrådet er interesseorganisation for bankerne. Bankerne er underlagt erhvervsministeriet.

– Bankerne er afgørende for samfundet, så nu er det dagsordenen for mig at gøre livet lettere for bankerne med deregulering, siger Brian Mikkelsen.
Brian Mikkelsen mener altså, at bankerne skal have færre krav fra statens side, så det bliver lettere at låne penge ud.

Og på trods af bankernes store ansvar i udbruddet af finanskrisen, mener Brian Mikkelsen, at reguleringen “har taget overhånd”.

– Det bliver dyrere at låne penge, hvis vi bliver ved med at mobbe bankerne. Og det kan komme til at koste 15.000 arbejdspladser, hvis vi strammer reglerne yderligere, lyder det fra erhvervsministeren.

Kære Brian Mikkelsen!

Intet kunne være mere forkert! Tværtimod skal reguleringerne fastholdes, ja, de skal endda strammes!

Bankerne skabte finanskrisen, men blev “reddet” af staten, dvs almindelige mennesker, skatteydere. Der er absolut ingen som helst grund til at tro, at bankerne nu vil opføre sig mere ydmygt.

Det er korrekt, at staten overraskende har tjent omkring 10 milliarder på de to første bankpakker, men alene Danske Banks aktionærer har siden finanskrisen tjent 145 milliarder! Bankerne er private virksomheder og arbejder udelukkende på at tjene penge til deres aktionærer.

Den europæiske Centralbank har siden marts 2015 set sig nødsaget til at sende svimlende 60 milliarder euro i omløb hver måned for at støtte finanssektoren og hele den økonomiske situation i EU generelt. Beløbet blev øget til 80 milliarder euro om måneden i marts 2016. Man har foreløbig meddelt, at dette fortsætter mindst til september 2017. (Prøv selv at regne ud, hvor meget det bliver i alt i perioden i danske kroner).

De italienske bankers skrøbelighed. Italiens 3. største bank er netop krakket. Alle holdt vejret i forhold til Deutsche Bank op til jul. Situation for denne megabank var dybt kritisk osv osv.

Negative renter er ikke et sundhedstegn!

Masser af rystende forhold i finansverdenen minder til stadighed om at den finansielle sektor er alt andet end sund. Det er ikke tid til deregulering af bankerne, Brian Mikkelsen.

Alle kan se det, måske lige med undtagelse af den nye erhvervsminister. – og finanssektoren.